Philipp Vandenberg

Philipp Vandenberg GLADIATOR I Na ponte Mulvius, přes nějž se denně valí do města Říma proud obchodníků, podezřelé chátry a mladých lidí, kteří chtějí udělat štěstí, se Vitellius zastavil. Nahým předloktím si přejel čelo, neboť v posledních třech dnech měsíce dubna bylo dusno. Velkým obloukem odplivl na hnědý, líně plynoucí Tiber a postavil svůj ranec […]

Read more "Philipp Vandenberg"